Zostaliśmy docenieni!
Tak jak już nie raz sygnalizowaliśmy, nasz klub jest poważnym graczem,  docenianym przez firmy z branż związanych  z naszym hobby. Często okazuje się, że jesteśmy w stanie wspierać  wspomniane firmy w zakresie wykraczającym poza ramy tego, co wiąże się ze zwykłą eksploatacją ich produktów i zgłaszaniem typowych uwag końcowego użytkownika.  Na poparcie tego co napisaliśmy wyżej, publikujemy podziękowania od firmy Uniden dla kolegi Mateusza SQ5IT. My również dziękujemy za docenienie naszych starań!