SR5WAD znów nadaje.
Dnia 29.08 został ponownie uruchomiony przemiennik SR5WAD.