Słuchajcie audycji Radiowego Biultetynu Informacyjnego!
Koledzy,

Wielka prośba do Was – w miarę Waszych możliwości i wolnego czasu – o nasłuch cotygodniowych audycji Radiowego Biuletynu Informacyjnego, oraz info zwrotne o słyszalności tych audycji na adres wydawcy Biuletynu, Jerzego Kucharskiego SP5BLD: sp5bld@poczta.onet.pl. Terminy i pasma transmisji poniżej:

– transmisja główna: niedziela godz. 10:30 na QRG 3700/7090 kHz ± QRM
– próbne, niedzielne emisje o godzinie 8:00 i 9:00 czasu lokalnego na QRG 3700 kHz i o godzinie 22:30 czasu lokalnego w okolicy QRG 3700 kHz pomiędzy 3700 a 3710 kHz.
– próby sobotnie i niedzielne 3700 i 3750 kHz w godz. 14:00 – 17:00

Szersze informacje na stronie RBI: http://www.rbi.ampr.org/news.php