Nowy przemiennik DMR+APCO SR5KAB
UWAGA: został uruchomiony kolejny przemiennik DMR+APCO25 w siedzibie klubu SP5KAB.