Kierunek Szwecja
Wspólnie z ekipą z Babic odwiedziliśmy Grimeton – miejscowość w Szwecji, w pobliżu Varberga. Znajduje się w niej zabytkowa, jedyna do dzisiaj działająca, radiostacja transatlantycka Radiostacja Varberg w Grimeton, wybudowana w 1923. 2 lipca 2004 wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.