Inauguracja pracy stacji SN1918WAR
W setną rocznicę  odzyskania niepodległości Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza  świętowało wspólnie z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, SP EmCom Mazowsze i klubem SP5KAB.  W amatorskich pasmach fal krótkich nadano treść depeszy Józefa Piłsudskiego, notyfikującą wskrzeszenie państwa polskiego. Jednocześnie zainaugurowana została praca stacji amatorskiej SN1918WAR, która obecna będzie w eterze do końca roku.

 

Poniżej garść zdjęć dokumentujących działania, mające miejsce na terenie Cytadeli Warszawskiej, w Muzeum X Pawilonu.