Biografia klubu SP5KAB

Drodzy Przyjaciele!

Prezentujemy Wam pierwszą część biografii naszego klubu. Pierwszą i jak na razie jedyną. Tak się jakoś nam przydarzyło, że zarówno tym wielkim, jak i mniejszym wydarzeniom z historii SP5KAB nie towarzyszył istotny świadek, jakim jest kronika. Dlatego właśnie zbieranie materiałów do tego tekstu przypominało bardziej pracę archeologa w terenie rozjeżdżonym TIRami, niż spokojnymi studiami nad rzetelnymi tekstami źródłowymi. W pewnym momencie to nasze „archeologiczne stanowisko” również wyczerpało swoje możliwości. Zatrzymaliśmy się na połowie lat pięćdziesiątych. Po prostu brak nam informacji o późniejszej historii klubu. A nie ulega wątpliwości, że byłoby o czym pisać, bo tło historyczne aż woła o ciekawe opowieści: odwilż 1956 roku, lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte, Stan Wojenny, lata osiemdziesiąte, w końcu przemiany roku 1989, komputeryzacja lat dziewięćdziesiątych i XXI wiek.

Dlatego raz jeszcze prosimy o pomoc. Jeżeli macie w domowych archiwach materiały związane z SP5KAB, jeżeli zetknęliście się kiedyś z naszym klubem, jeżeli macie w zanadrzu wiedzę, której my nie mamy – dajcie nam znać? Te informacje są dla nas ogromnie cenne. Często fakty, które dla Was są oczywiste, nie wymagające wyjaśnienia (bo „jaki jest koń, każdy widzi…”) dla nas jawią się jako odkrycie wszechczasów. To samo tyczy się prezentowanego poniżej tekstu, jeżeli macie coś do dodania, lub skorygowania – koniecznie poinformujcie nas o tym? My – piszący te słowa – tych czasów nie pamiętamy, polegamy tylko na Waszej wiedzy i kilku wzmiankach w ówczesnej prasie. To jedyne co mamy.

W tym miejscu pragniemy podziękować za pomoc Włodkowi SP5AWY i Tomaszowi SP5CCC, na których tekście poświęconym SP5KAB powstał zrąb tej biografii, a także Zygmuntowi SP5AYY, Andrzejowi SP5OXB, Markowi SP5MJ, oraz Jerzemu SP8TK – za materiały źródłowe, pomoc merytoryczną i wsparcie ogólne.

>> Pobierz tekst biografii (plik PDF) <<

 

SP5KCQ

Klub Łączności LOK

Przy Hotelach  Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
w Warszawie , ul. Rzymowskiego 41  
filia Warszawskiego Klubu Łączności LOK SP5KAB
Klub Łączności  SP5 KCQ prowadził  swoją działalność
od 1967  do 1979 roku

Członkowie i sympatycy Klubu Łączności SP5KCQ

Marian Kiszka SP5DIM – kierownik klubu

Zygmunt Seliga SP5AYY – kierownik radiostacji

Stefan SP5BFZ

Andrzej SP5ATO

Janusz SP5COK

Michał SP5AXV

Janusz Jakubowski SP5EQQ – później kierownik klubu

Grzegorz SP5SAR

Jurek z Pruszkowa, Tomek, Ryszard i wielu innych interesujących się radiem

Założycielem, a następnie  kierownikiem Klubu Łączności LOK  przy Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie  był przez wiele lat   pracownik tych zakładów – Marian Kiszka SP5DIM .

Za jego kadencji Klub Łączności SP5KCQ może odnotować największe sukcesy. Dzięki osobistemu zaangażowaniu klub otrzymał pomieszczenia
na radiostację i warsztat do budowy konstrukcji radioamatorskich. Dobrze układała się współpraca z zarządem LOK i  Antonim Giedrojciem SP5ZA szefem klubu SP5KAB. Dało to korzyści w zaopatrzeniu klubu w sprzęt radiowy wycofany z eksploatacji, części zamienne w postaci lamp radiowych, nadawczych, akumulatorów i baterii do radiostacji RBM-1 i innych części elektronicznych.
Sprzęt łączności stacji SP5KCQ to urządzenia pochodzące z demobilu  oraz własnoręcznie wykonane odbiorniki nasłuchowe i nadajniki

 1. Odbiornik komunikacyjny amerykański HRO
 2. Radiostacja RBM-1
 3. Nadajnik telegraficzny lampowy na pasma kf ( lampy 6P9, 1625 i GU13)
 4. Wzmacniacz mocy około 500 Watów pochodzący od nadajnika GLOB
  ( lampa RS1000) pozyskany jako sprzęt wycofany z eksploatacji
  z polskiej stacji arktycznej ze Szpitzbergenu (Svalbard).
 5. Bocznikowy klucz telegraficzny z lampą ECC82 i przekaźnikiem spolaryzowanym
 6. Nadajnik tranzystorowo – lampowy mocy 80 Watów na pasma 80 i 20 metrów. Wzbudnica ssb zbudowana w oparciu o  popularny schemat HS1000 i elementy produkcji krajowej tranzystory TG37, TG40 oraz filtr PP9 kwarcowy produkcji OMIG ( lampy E180F, 6P15P, GU50)
 7. Odbiornik komunikacyjny LAMBDA II
 8. Anteny dipol 2 x 19,5m ,  grand plane GP na pasmo 20 m, GP na pasmo 144MHz
 9. Radiotelefony FM typu FM302, FM315 przestrajane na pasmo 144 MHz
 10. Dalekopis RFT z przystawką do obsługi RTTY

Praca na radiostacji klubowej SP5KCQ przy mikrofonie Zygmunt SP5AYY
 

Zygmunt przy  odbiorniku kf  skonstruowanym przez Mariana SP5DIMOSIĄGNIĘCIA

 Dobra współpraca z młodzieżowymi organizacjami zakładowymi MZK stwarzała możliwości wyjazdowe w teren członków klubu do ośrodków wypoczynkowych w miejscowościach Karpacz i Rybitwy nad jeziorem Roś. Zabieraliśmy sprzęt krótkofalarski, odbiorniki radiowe, nadajniki i anteny. Celem tych wyjazdów było zapoznanie młodzieży z radiotechniką, pokazy nawiązywania łączności radiowych z podobnymi stacjami na terenie Polski
i za granicą. Te wyjazdy zaowocowały zwiększoną aktywnością w eterze stacji SP5KCQ  i osiągnięciem  łączności z ponad 100 krajami na kuli ziemskiej. Zostały spełnione warunki dyplomów międzynarodowych WAC (Worked All Continents) i WAE (Worked All Europe). Również skompletowaliśmy, jak na tamte czasy, trudno osiągalne karty qsl potwierdzające przeprowadzenie łączności z ponad 100 krajów.
 


 
ZAWODY

W latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku wielkim powodzeniem cieszyły się zawody stacji klubowych SP-K organizowane  przez Zarząd Główny LOK
i klub SP5KAB. Jako jedyne w tym czasie zawody krótkofalarskie stacji klubowych w kraju były uważane za nieoficjalne mistrzostwa Polski. O dużej randze tych zawodów może świadczyć  ilość uczestników biorących udział, często blisko 200 pracujących stacji.

Znakomitym radiotelegrafistą był wspomniany Marian SP5DIM, który w każdej turze zawodów pracując pod znakiem SP5KCQ osiągał najlepszy wynik w kategorii stacji telegraficznych, zawsze przeprowadził ponad 100 qso . Przez trzy kolejne lata stacja SP5KCQ była na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. Zostało to docenione przez Zarząd LOK, który przyznał Marianowi Kiszce złotą odznakę honorową LOK.
 

 
POLNY  DZIEŃ

W ramach współpracy braliśmy udział w wyjazdowych  sesjach łączności terenowych tzw. „Polny dzień” na terenie województwa warszawskiego
w miejscowościach pod Wyszkowem, Piasecznem i innych. Odbywały się  one w miesiącach letnich w soboty i niedziele . Grupy krótkofalowców z reguły dwuosobowe z radiostacją  RBM-1 zainstalowane w obejściach gospodarskich na wsiach, przekazywały radiogramy telegrafią i fonią oraz utrzymywały kontakt ze stacją bazową. W tym czasie rozwijała się technika łączności na falach UKF. Do dyspozycji było dostępne pasmo 2-metrowe (144MHz), ale był wielki problem, brak było urządzeń do prowadzenia takich łączności.  Tylko nieliczne kluby LOK posiadały nadajniki i odbiorniki na to pasmo. Antoni SP5ZA zapraszał krótkofalowców do współpracy w zawodach w paśmie 2-metrowym.Odbywało się to w Ośrodku Żeglarskim LOK przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie, a radiostacja była prowizorycznie instalowana w wieżyczce  przystani ośrodka.  Antoni nadawał i odbierał emisją cw, a jeden z kolegów zajmował się ręcznym obrotem anteny 9-cio elementowej wystawionej na długim kiju  przez okno !

Dokumenty przynależności do klubu SP5KCQ

 

Autor: Zygmunt Seliga SP5AYY

Red. Marek Jabłoński SP5MJ