Radiostacje Powstańczej Warszawy
Polecamy lekturę niezwykle interesującego artykułu, który nadesłał nam jego autor –  dr Adam Nogaj. Artykuł dotyczy łączności radiowych podczas powstania warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki radiostacji fonicznych „Burza” i „Błyskawica”.

 

Radiostacje powstańczej Warszawy

 

radiostacje, powstanie warszawskie, dr Adam Nogaj, Warszawa, łączność radiowa, Armia Krajowa, konspiracyjna łączność, ap 3, ap 5, Antoni Zębik, Włodzimierz Markowski, ppłk Stanisław, Marcin Noworolski, Czesław Bodziak