Jan Zagozda – człowiek radia
Prezentujemy materiały archiwalne i komentarz Zygmunta SP5AYY, dotyczące postaci związanej z szeroko pojętym radiem. Jan Zagozda był krótkofalowcem (znak wywoławczy SP5UZ), członkiem klubu SP5KAB, a swoje życie zawodowe związał z Polskim Radiem.

RADIOAMATOR NR 11 1952 rokprzesłał Jurek SP8TK

 

W uzupełnieniu powyższego artykułu, należy tu wyróżnić  osobę   Jana Zagozdy, który na wystawie  LPŻ (Liga Przyjaciół Żołnierza) w 1952 roku prezentował aparaturę rejestrującą dźwięk , czyli tak zwany magnetofon szpulowy, co w tamtym czasie było szczytem techniki zapisu mowy i muzyki na taśmie magnetofonowej o prędkości przesuwu 78 cm/sek.  Jan Zagozda w początkach lat 50. otrzymał znak krótkofalarski SP5UZ do pracy w paśmie UKF. Ukończył Politechnikę Warszawską i jako młody inżynier podjął pracę w dziale technicznym  w Polskim Radio  Później – jako   radiowiec redaguje i prowadzi szereg audycji muzycznych w PR. W niedzielę rano o godzinie 8. razem z Danutą Żelechowską ( zmarła w 2015 roku) prowadzili audycję pod tytułem „Mijają lata.. zostają piosenki” przypominali przedwojennych piosenkarzy i ich niezapomniane piosenki. W studio Polskiego Radia  im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7  w Warszawie na żywo prezentowali stare piosenki w audycji „Kawiarenka – Spotkanie z piosenką przy starym magnetofonie – Słodkie Radio Retro” … i prowadzili zgadywankę z udziałem publiczności ..kto to śpiewał?…

 

 

Na jednym z takich spotkań byliśmy i my krótkofalowcy Adam Drzewoski (radioamator przedwojenny nasłuchowiec w klubie SP3HP przy ul. Ogrodowej,  uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, pracownik Polskiego Radia w latach 50. ) , Jan   Jaśkiewicz SP5AJV ( obsługa techniczna radiostacji Polskiego Radia, kierownik radiostacji Wola Rasztowska – program II PR na falach średnich , później kierownik  radiostacji Raszyn – program I PR) i Zygmunt Seliga SP5AYY. Po audycji starzy znajomi z Polskiego Radia  Jan Zagozda, Adam Drzewoski, Jan Jaśkiewicz  wspominali pracowników  Polskiego Radia, rozmawiali o  programach radiowych i radiostacjach. Jan Zagozda , jako krótkofalowiec SP5UZ, wspominał także swoje kontakty i współpracę  z największym klubem łączności SP5KAB w Warszawie przy Pl. Zbawiciela. Już wówczas, w połowie lat 50. odbudowany został budynek przy Placu Zbawiciela, adres ul. Nowowiejska 1/3, gdzie LPŻ otrzymał lokal, a Warszawski Klub Łączności SP5KAB do dnia dzisiejszego posiada tu swoją siedzibę.

 

Danuta Żelechowska i Jan Zagozda podczas nagrywania programu

 

Spotkanie Jana Zagozdy z kolegami z Polskiego Radia

 

Zygmunt SP5AYY