Stacja okolicznościowa SN0ALFA
Uruchomiona przez krótkofalowców Warszawskiego Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KAB radiostacja okolicznościowa SN0ALFA, ma na celu promowanie na falach eteru powstałych w latach siedemdziesiątych ściśle tajnych obiektów militarnych, a w szczególności odtajnionego w czerwcu 2016r. „OBIEKTU ALFA”. Znajdujący się na terenie Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie przy ul. Kozielskiej obiekt, jest obecnie siedzibą Muzeum Zimnej Wojny. Ta nowa atrakcja turystyczna Stolicy, oferuje niesamowitą i niezapomnianą podróż w czasie, której zawsze towarzyszy przewodnik, wprowadzający w odpowiedni nastrój minionej epoki. W naszym przedsięwzięciu, które jest podparte akcją dyplomową, postanowiliśmy posunąć sie nieco do przodu w naszej zabawie. Korzystając z okazji i miejsca, z którego prowadziliśmy wcześniej łączności, zainscenizowaliśmy widowisko, dodając emocji i ukazując teoretyczny konflikt zbrojny między dwoma mocarstwami. To wszystko nie byłoby możliwe bez pomocy Fundacji Edukacji Historycznej, do której należy „Obiekt Alfa”. Szczególne podziękowania zaś kierujemy do Pana Prezesa Michała Kępińskiego za udostępnienie znajdującego się pod jego opieką kompleksu, i za umożliwienie nam dostępu do niemalże każdego z pomieszczeń obiektu, jak również za możliwość wykorzystania rekwizytów wchodzących w skład Muzeum.

Do tych podziękowań chcemy również dołączyć wielkie wyrazy wdzięczności dla Pani Małgorzaty Retkowskiej, właścicielki Agencji Artystycznej „Retro-Pasje” (http://www.retropasje.pl ), za bezinteresowną pomoc i wypożyczenie umundurowania potrzebnego do wykonania inscenizacji i realizacji filmu.

Z wyrazami wdzięczności Grupa SP5KAB

 

Więcej informacji o Obiekcie Alfa i akcji dyplomowej można znaleźć pod adresem https://qrz.com/db/SN0ALFA

Zapraszamy do poszukiwania stacji SN0ALFA na pasmach.