Relacja z Gali Nagrody „Babinicz 2016”
Zobacz krótką relację z Gali Nagrody „Babinicz 2016”, a w niej wręczenie grawertonu Wójtowi Gminy Stare Babice. To wyraz naszej wdzięczności za współpracę, której owocem było uruchomienie stacji okolicznościowej SN1923AXL.