Amatorska radiostacja krótkofalarska – Muzeum Techniki – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Spotkanie w muzeum techniki – SQ5WLH, SO5WB i SQ5WN (za kamerą).
Czy powiedzie się próba wskrzeszenia radiostacji, prężnie działającej w swoim czasie w Muzeum Techniki?